Paradis Næringspark AS

Adresse: Tjernvegen 30  5232 Paradis Bygget har 3 leietagere. Norgesgruppen AS med Kiwi Supermarked Aktiv365 Paradis Padel Center Bergen Det er rikelig med parkeringsplasser, og god eksponering mot vei. Eiendommen forvaltes av Bergen Næringseiendom AS. Eiendomsforvalter:  Trond Toppe.    Tlf: 994 57 062.    Mail: trond@reito.no

Bergen Sentrum Tomteselskap AS

Bergen Sentrum Tomteselskap AS eier Zachariasbryggen.   Eiendomsforvalter: Ivar Gjærum      Mail:  ivar@reito.no    Tlf.: 928 06 356  

Allersgården

Allersgården AS eier Strandgaten 229, som i sin helhet er utleiet til Fiskeridirektoratet.   Eiendomsforvalter: Edvard Hegbom      Mail:  edvard@realforum.no    Tlf.: 952 17 026