Kong Oscarsgt 12

Inneholder Dark & Stormy med stor uteservering i bakgården. 

 

Eiendomsforvalter:

Christopher Johansen      Mail:  christopher@realforum.no    Tlf.: 489 59 083

Sentralt plassert midt i Vågsbunnen

Kong Oscarsgate 12 ble reist etter brannen i 1702. I denne bygningen – 21.rode nr.23 – hadde det vert grafisk virksomhet siden 1723. I 1593 ble eiendommen nevnt som Eske Billes, hvis minne en i Bergen ikke høyakter.

Niels E. Kiøstadius drev sin virksomhet i dette huset, der Holger Enevoldsen tok over som bokbinder i 1771, to år etter kjøpte han eiendommen. Han fikk i 1779 tillatelse til å sette opp en “bokhytte” på (Ny)Holbergsallmeninng. Under Beyer ledelse holdt bedriften til her til 1903.

Bokhandler Beyer startet sin virksomhet i denne bygningen, og hadde på det meste eget trykkeri i samme bygning som i dag huser Hotel First Marin i Lodin Leppsgate.

I dette bildet fra Bokhandler Beyers arkiver kan vi skimte gamle fru Beyers allestedsnærverende blikk, fra sitt faste sted i hjørnevinduet i andre etasje.

Dato: 1906 Kilde: Beyers arkiver