Lønningsveien 39

Eiendommen befinner seg ca 200 meter fra hovedinngangen til Flesland flyplass.

 

Eiendomsforvalter:

Ivar Gjærum      Mail:  ivar@reito.no    Tlf.: 928 06 356