Anno 1989

 Realforum AS ble etablert i 1989 av Geir Hove, som fremdeles er daglig leder og 100% eier av selskapet.

 

Vi skal tilby de beste lokalene til næringslivet i Bergen, og samarbeide med våre leietakere slik at de kan utvikle seg til gode tilbydere av varer og tjenester i Bergen sentrum.

Våre kjerneverdier er:
Kreativitet – Langsiktighet - Ansvarlighet

Vårt hovedfokus er Bergen sentrum. Utvikling er det som driver Realforum videre, økonomisk så vel som menneskelig og samfunnsmessig. Konsernets verdijusterte egenkapital skal aldri være mindre enn 50% av de totale verdiene. I selskapets driftsprinsipper er balansen mellom økonomisk kraft, sterk intern kultur og hensynet til omgivelsene og miljøet sentral. Bedriftens strategi er preget av langsiktige gode relasjoner til leietakerne og leverandører, kreativitet og stabilt eierskap. Våre interne kjerneverdier er basert på kreativitet, langsiktighet og ansvarlighet. Dette verdigrunnlaget, sammen med menneskene i organisasjonen og dyktige samarbeidspartnere og leietakere er de viktigste elementene for å oppfylle selskapets langsikte målsetting.

Et løfte om å utvikle verdier.
En utleieprosent på mer enn 99% (utleid areal i forhold til ferdig utviklet areal) hvert eneste år siden oppstarten i 1989 er et bevis på at selskapet har lykkes, og at våre leietakere syntes husleien er riktig i forhold til kvaliteten og beliggenheten på de arealene de leier.

Kreativitet

Realforum skal bevare det beste av det gamle, samtidig som de moderne krav til brannsikkerhet, arbeidsmiljø og effektivitet skal implementeres.

 

Langsiktighet

Realforum jobber målrettet og har et langsiktig perspektiv på sine investeringer.
Selskapet ble etablert i 1989 og har utviklet seg til å bli et av de største og mest solide eiendomselskapene i Bergen.

Ansvarlighet

Ansvarlighet handler om å ha en solid og god økonomi, men også om sterk fokus på sikkerhet, helse, miljø og etikk. Ansvarlighet er også å bidra til utviklingen av det samfunnet vi er del av.