Allersgården

Allersgården AS eier Strandgaten 229, som i sin helhet er utleiet til Fiskeridirektoratet.

 

Eiendomsforvalter:

Edvard Hegbom      Mail:  edvard@realforum.no    Tlf.: 952 17 026