Kjøtt basaren

Kjøttbasaren ble tegnet i 1877 av stadskonduktør og arkitekt Conrad Frederik von der Lippe i nyromansk stil, som et innlegg i debatten om hvorvidt det nye Norge skulle ha en nasjonal stil. Svaret ble ja, med henvisning til stavkirkene og den romanske stilen. Steinen i sokkeletasjen er fra Sydneshaugen steinbrudd. Resten av bygget ble oppført i nyromansk stil i upusset tegl med granittsøyler i arkadene og med spir.

Bygningen ble vedtatt revet i 1965, men rivingen ble forhindret av verneforkjempere. I 1996 kjøpte Vestlandske Salslag bygget av kommunen for 1.500 000 og startet en omfattende restaurering av bygget.

Obos Forretningsbygg kjøpte basaren i år 2000, og fortsatte restaureringsarbeidet. Etter at Birkebeiner Eiendom kjøpte basaren i 2017, er det møysommelige arbeidet med å bringe bygningen tilbake til mest mulig original forfatning blitt fullført. Bygningen har vunnet flere priser, deriblant BA´s fasadepris i 2011.

Eiendomsforvalter:

Ivar Gjærum      Mail:  ivar@reito.no    Tlf.: 928 06 356