Meatjønnvegen 98

Eiendommen ligger meget godt profilert i et etablert næringsområde langs E-39 på Heiane på Stord.

Optimera AS leier hele eiendommen og driver en Montèr byggevarehandel i bygget.

Eiendomsforvalter:

Ivar Gjærum      Mail:  ivar@reito.no    Tlf.: 928 06 356