Paradis Næringspark AS

Adresse: Tjernvegen 30  5232 Paradis

Bygget har 3 leietagere.

Norgesgruppen AS med Kiwi Supermarked
Aktiv365 Paradis
Padel Center Bergen

Det er rikelig med parkeringsplasser, og god eksponering mot vei.
Eiendommen forvaltes av Bergen Næringseiendom AS.

Eiendomsforvalter:  Trond Toppe.    Tlf: 994 57 062.    Mail: trond@reito.no