Hvorfor Bergen

Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mellom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 277.391 innbyggere - og byen er fortsatt nokke for seg sjøl.

Navnet Bergen kommer fra "Bjørgvin" som betyr den grønne engen mellom fjellene (bjørg: berg, vin: grønn eng, beitemark). Bergen ble gitt status som by av Olav Kyrre i 1070. Frem til 1299 var byen kongens hovedsete og ble regnet som Norges hovedstad.

Bergens byvåpen er basert på byens gamle segl, regnet som Norges eldste og nevnt første gang i 1293. Byseglet hadde to sider, den ene med en borg stående på syv fjell, omkranset av innskriften «DANT BERGEIS DIGNUM MONS VRBS NAVIS MARE», og den andre med et vikingskip omkranset av innskriften «SIGILLVM COMMVNITATIS DE CIVITATE BERGENSI». Fra midten av 1300-tallet ble et segl som kun viste borgen på de syv fjellene tatt i bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"NOKKE FOR SEG SJØL"

 

 

 

 

 

 

 

 

Byutvidelsen

Bergen (Bjørgvin) ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 og overtok etter Trondheim (Nidaros) som hovedstad for Norgesveldet frem til 1314, da denne funksjonen ble flyttet til Oslo. På 1100-tallet var Bergen den mest folkerike byen i Norden. År 1300 regner man med at det kan ha vært ca. 7 000 innbyggere i Bergen, mot ca. 3 000 i Nidaros, ca. 2 000 Oslo og ca. 1 500 i Tønsberg.

Svartedauden reduserte innbyggertallet til 2500, da Oslo på samme tid hadde 1500. Bergens særstilling i folketall kom senere. På denne tiden hadde mellomstore byer i Europa 5 000 – 10 000 innbyggere, og Bergen var den eneste norske byen av slik størrelsesorden. London og Paris hadde omkring 25 000 innbyggere i 1050.

Rundt år 1600 var Bergen Nordens største by med cirka 15.000 innbyggere. Men pest og økonomisk stagnasjon førte til at man bare kom til 13.600 innbyggere i 1769 - da den første offisielle folketellingen i Bergen fant sted. Siden kom nye økonomiske oppsving og en bygrense som stadig utvidet seg.

Bergen har helt frem til i våre dager vært et naturlig knutepunkt for handel med utlandet og kysthandel med Nord-Norge. På midten av 1300-tallet var Bergen en av fire handelsbyer med status som kontor for Hansaforbundet. Bergen fikk i denne perioden befestet sin posisjon som en av Nord-Europas viktigste handelsbyer.

 

 

Vi investerer i Bergen fordi vi mener dette er sentrum av den mest spennende og fremstidsrettede regionen i Norge.

Her har vi en sterk basis i lokalkunnskap, kompetanse og realverdier for videre vekst og ekspansjon. 

 

 

Bergen er Vestlandets hovedstad, en av Nord-Europas største cruisehavner og inngangsporten til fjordene. I 2016 besøkte 296 skip med 490.546 cruisepassajerer Bergen.

Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer. De viktigste næringene er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg er handel, finans, helse, IKT og byggenæringen viktig for byen.

Bergen er også en stor studieby med 25.000 studenter, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, Kunsthøgskolen, Bergen Arkitekthøgskole, NLA Høgskolen, Handelshøgskolen BI (Bergen) og VID vitenskapelige høgskole.

Bergen var Norges og vestlandets historiske hovedstad fra Norge ble samlet og helt opp til 1814. Frem til 1830 var den fremdeles Norges største by. Gjennom det hanseatiske forbundet var byen i århundrer kjent for sine sterke internasjonale kontakter og sitt langtrekkende handelsnettverk. Bergenserne er viden kjent for sin stolthet av- og sterke tilknytning til, byen mellom de berømte 7 fjell. Byen har klart å beholde mye av sin småbysjarm, samtidig som den har dyrket frem store internasjonale bedrifter innen shipping, oljevirksomhet og utviklet sine mangehundreårige handelstradisjoner.

Med sin amfiaktige beliggenhet, med småhus som klatrer oppetter de bratte fjellsidene som omkranser havnen, er byen et spektakulært skue. Sammen med den unike beliggenheten som innfallsport til fjordene, gjør dette Bergen til det mest ettertraktede turistmålet i Skandinavia. Ikke så rart kanskje at cruiseskipene nærmest ser ut til å komme inn byfjorden i kø i sommerhalvåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"DER KOR KJUAGUTTENE I GATEN GÅR"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Bergen er en egen kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 279.792 innbyggere i 2018. Byen er i sterk vekst og antall innbyggere passerte 250.000 i løpet av august 2008. Bergen storbyområde har ifølge Statistisk Sentralbyra 369 099 innbyggere per 1. januar 2006 og er med en årlig vekst på nær 5 000 det urbane området i Norge som – etter hovedstadsområdet – vokser raskest. Kommunen omgis fra nord og med klokken av Lindås, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Os (i sør), Austevoll, Sund, Fjell, Askøy og Meland.

Bergen er et populært reisemål for både norske og utenlandske turister, og er en av Europas største anløpshavner for cruiseskip. Bergen er utgangspunkt for Hurtigruten (skip) og endestasjon for Bergensbanen (tog). Det går også ferjer til Hanstholm og Hirtshals i Danmark.

Bergen lufthavn, Flesland er byens internasjonale flyplass og hovedflyplass for vestlandsregionen. Best lokalisert i Norge for turisme i vestlandets atrraktive "Fjord" destinasjoner. Nordmenn reiser mer med fly per hode enn noen andre europeiske land. Bergensere ligger over det norske gjennomsnittet.

Bergen fikk eget universitet i 1946. Universitetet i Bergen har i dag rundt 17 000 studenter og 3 000 ansatte. Byen har flere forskningsinstitutter som Havforskningsinstituttet, NIFES og Chr. Michelsens Institutt CMI. Her finnes også statlige etater som Fiskeridirektoratet. Bergen var et eget fylke til 1972, da byen ble innlemmet i Hordaland.

Byen er omgitt av syv fjell: Sandviksfjellet, Rundemanen, Fløyen, Ulriken, Løvstakken, Damsgårdsfjellet og Lyderhorn. I byvåpenet fremstår de syv fjell stilistisk som byens fundament. Det gamle navnet på Bergen var Bjørgvin, som betyr 250historiskebergen33f«engen mellom fjellene». Gullfjellet med sine 987 moh. er for øvrig det høyeste fjellet i Bergen kommune og ligger i Arna bydel.

Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 og var Norges hovedstad frem til 1299 da denne funksjonen ble flyttet til Oslo, men var fremdeles landets største by til ut på 1830-tallet. Byen var fra ca. 1350 til ca. 1750 preget av den hanseatiske handelsvirksomheten, som Bryggen i Bergen minner om.

Til tross for store bybranner, har Bergen bevart mange historiske byggverk og byområder fra hansatiden. Blant dem er Håkonshallen, Rozenkrantztårnet, havnekvarteret Bryggen og middelalderkirkene Mariakirken, Korskirken, Domkirken og Fana kirke. Bryggen er at av få steder i Norge som står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Bergen er opptatt av å ta vare på sitt historiske særpreg, og kommunen eier Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, som viser hvordan hanseatene levde på Bryggen.

Politikk
Bergen kommune innførte et parlamentarisk styringssystem i juni 2000. Dette tilsvarer det nasjonale styringssystemet, med regjeringen som utøvende makt. I Bergen er det byrådet som er den utøvende makthaver. Et parlamentarisk styringssystem gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ og skal føre tilsyn og kontroll med alt som kommunen er involvert i. Bystyret velger en byregjering (byråd) som er ansvarlig overfor bystyret. Byrådet er avhengig av å ha bystyrets tillit. En rekke ordning

er regulerer forholdet mellom bystyret og byrådet.

Bystyret i Bergen består av 67 folkevalgte politikere fra ni forskjellige partier (Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Rød Valgallianse, Pensjonistpartiet, Venstre og Senterpartiet), samt én uavhengig representant. Gunnar Bakke (Frp) er ordfører i Bergen og leder bystyrets møter. Syv av bystyrets representanter er heltidspolitikere (kommunalråder).

Bergen kommune valgte 27. oktober 2003 sitt andre byråd. Byrådet i Bergen utgår av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, med Fremskrittspartiet som støtteparti i bystyret. Byrådet består av fem heltidspolitikere og fire rådgivere fra byrådspartiene. Monica Mæland (H) er byrådsleder.

Bydeler
Kommunen består av bydelene Bergenhus, Årstad, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Fana, Arna og Åsane. I en periode på slutten av 1990-tallet til 2003 var kommunen organisert i bydeler, men denne organisasjonsformen er nå forlatt.