Zacharias bryggen

Zachariasbryggen har sentral og god beliggenhet i Bergen sentrum. Eiendommen er utleiet til 10 forskjellige restauranter og barer, som tilsammen utgjør Bergens største restauranthus.

 

Eiendomsforvalter:

Ivar Gjærum      Mail:  ivar@reito.no    Tlf.: 928 06 356