Shell Heiane Stord

Norges mest moderne bensinstasjon med truck stop.

Stasjonen er et resultat av samarbeid mellom Norsk Shell, Statens Vegvesen og Sunnhordaland Kraftlag.
St1 Norge AS er leietager og driver bensinstasjonen.

Eiendomsforvalter:

Ivar Gjærum      Mail:  ivar@reito.no    Tlf.: 928 06 356