First Hotel Bergen Marin

12.500 kvm med høy standard og beliggenhet midt på Bryggen.

Eiendommene Rosenkrantzgaten 8 og Bryggen 7 inneholder blant annet First Hotel Bergen Marin og et parkeringshus med 45 parkeringsplasser.

Eiendomsforvalter:

Edvard Hegbom      Mail:  edvard@realforum.no    Tlf.: 952 17 026