RealForum
 
Langsiktig, aktivt eierskap av kjøpesenter, hotell og kontorbygg i Bergen sentrum. Gjeldfritt pr. 2008.

VÅR VISJON

Vi skal tilby de beste lokalene til næringslivet i Bergen, og samarbeide med våre leietakere slik at de kan utvikle seg til gode tilbydere av varer og tjenester i Bergen sentrum.

Våre kjerneverdier er:
Kreativitet – Langsiktighet - Ansvarlighet

Vi utvikler eiendommer i Bergen, og vårt hovedfokus er Bergen sentrum. Utvikling er det som driver Realforum videre, økonomisk så vel som menneskelig og samfunnsmessig. Konsernets verdijusterte egenkapital skal aldri være mindre nn 50% av totalkapitalen. I selskapets driftsprinsipper er balansen mellom økonomisk kraft, sterk intern kultur og hensynet til omgivelsene og miljøet sentral. Bedriftens strategi er preget av langsiktige gode relasjoner til leietakerne og leverandører, kreativitet og stabilt eierskap. Våre interne kjerneverdier er basert på kreativitet, langsiktighet og ansvarlighet.  Dette verdigrunnlaget, sammen med menneskene i organisasjonen og dyktige samarbeidspartnere og leietakere er de viktigste elementene for å oppfylle selskapets langsikte målsetting. Et løfte om å utvikle verdier. En utleieprosent på mer enn 99% (utleid areal i forhold til ferdig utviklet areal) hvert eneste år siden oppstarten i 1989 er et bevis på at selskapet har lykkes, og at våre leietakere syntes husleien er riktig i forhold til kvaliteten og beliggenheten på de arealene de leier.

 

250Bryggen__6_2007_Kreativitet: Realforum skal bevare det beste av det gamle, samtidig som de moderne krav til brannsikkerhet, arbeidsmiljø og effektivitet skal implementeres.

Langsiktighet: Realforum jobber målrettet og har et langsiktig perspektiv på sine investeringer.

Ansvarlighet: Ansvarlighet handler om å ha en solid og god økonomi, men også om sterk fokus på sikkerhet, helse, miljø og etikk. Ansvarlighet er også å bidra til utviklingen av det samfunnet vi er del av.

http://www.bergen-chamber.no/?page=22&news=1759

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/En-fantastisk-telefon-1086681.html   

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Comeback-for-postmaleri-1789823.html#.TxgwKZhdOB8   

 

 Ønsker du å leie ? Skriv inn ditt navn og nummer så ringer vi deg så fort vi kan


651920Vågsalmenning 3, 5014 Bergen   Man-fre 09.00 - 16.00 :   Tlf.: 48 95 90 83   Send oss en mail  

Webmaster   |   B R A N D M A K E R   A S   |   e-go webditor   |   Valid XHTML 1.0

EGO
e-go
Brukernavn: Passord: